top of page
Yellow Tin Wall
Азијске свеске
Часопис за Регионалне студије Азије
ISSN 2217-8813
UDC 32(5)
Asian Issues
AS.jpg

 

О ЧАСОПИСУ

 

Циљ и делокруг

 

Часопис Азијске свеске/Asian Issues настао је као резултат заједничких хтења и ентузијазма истраживача окупљених у Институту за азијске студије, чији је циљ да регион Азије, све важнији и снажнији у глобалним размерама, приближи и нашој академској и широј јавности.

 

Програмско опредељење Уредништва темељи се на изучавању Азије са циљем бољег разумевања богатства њених облика политичког и економског уређења, различитих културних, етничких, верских идентитета народа који је насељавају, као и бројних механизама којима су државе и друштва Азије међусобно повезани у разноврсне облике сарадње – од трговинске, еколошке, културне, политичке и бројних других, све до безбедносне. Економски успон неких од највећих азијских држава, њихова све интензивнија сарадња, снагом своје појединачне и удружене величине, али и културног и политичког утицаја, мењају регионалне, али и глобалне институције, процесе, односе и начине и тиме утичу и на животе сваког од нас.

 

Наш поглед на Азију је, поглед „изнутра”, јер настојимо да Азију проучавамо, разумемо, прихватимо и представимо заинтересованима мерећи њена достигнућа, њену стварност и потенцијале азијским мерилима, полазећи од тамошње културе, традиције, интереса и потреба локалних заједница верујући да је то најбољи начин за разумевање овог, по многим параметрима, најдинамичнијег светског региона.

 

Етички кодекс

 

Часопис Азијске свеске се придржава високих етичких стандарда и добре праксе у академском издаваштву. Обавеза уредништва је да води рачуна о квалитету објављених чланака и других прилога, као и да обезбеди академски интегритет у свим сегментима функционисања часописа. Предупређивање свих облика академски неприхватљивог понашања, плагијаризма, говора мржње, сукоба интереса или било какве врсте злоупотреба коришћених извора, средстава или субјеката у истраживању, одговорност уредништва.

 

Поред тога, уредништво води рачуна о регуларности рецензентског процеса, при чему је обавеза рецензената да дужност обављају коректно, професионално и у доброј вери.

 

Обавеза аутора јесте да се придржавају највиших академских, професионалних и етичких стандарда, укључујући, али не ограничавајући се на поштовање ауторских права.

 

Уредништво ће хитно реаговати у свим случајевима у којима се изрази сумња у интегритет било ког сегмента издавачког процеса.

 

Ауторска права

 

Часопис Азијске свеске је часопис отвореног приступа, што подразумева да су његови садржаји у дигиталном формату доступни корисницима без било какве материјалне накнаде и уз минимална ограничења у погледу ауторских права.

 

Садржај часописа слободан је за употребу у складу са Creative Commons лиценцом „ауторство“ (CC BY), која омогућава употребу, дистрибуцију и репродуковање садржаја уз обавезу коректног навођења и цитирања.

bottom of page