Институт за азијске студије

Професорка Митровић, председница ИАС-а, излагала је на семинару ”The Belt and Road Initiative and China-Europe Cooperation in the Post-Pandemic Era”, који су организовали Belt and Road Institute Ltd. Из Београда,  Beihang University, Renmin University, Peking University и Sichuan University. Семинар је одржан 3. октобра, 2023, у Новом Саду.