Институт за азијске студије

Азијске свеске вол. 3, бр 1/2017

Драгана Митровић - Прва азијска турнеја председника САД Трампа - Од „Америка прво” до Индо-Пацифика

Франк Донт - Јапанска окупација острвске југоисточне Азије: јапанске политике хомогенизације и локални...

Нако Стефанов - Народна Република Кина - настајање геополитичке и геоекономске силе и изазови...

Љиљана Стевић - Мека моћ са кинеским каратеристикама - тинк танкови и Институти Конфуцијe...

Сонг Лилеи, Џанг Ани - Развој двостепене сарадње Кине и Еврoпске уније у оквиру Иницијативе појас и пут