Институт за азијске студије

Азијске свеске вол. 5, бр 1/2019

TIANXIA И КИНЕСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА

Апстракт:

Све већа моћ и самопоуздање плус пораст национализма одговорни су за развој синоцентричне школе Tianxia. Предводници ове школе су Zhao Tingyang и Yan Xuetong. Tianxiaguan – Tianxiaism преиспитује класична западна правила међународних односа и очувања мира нудећи кинески образац који се заснива на искуствима династије Џоу и каснијег система вазалних држава. Ова група кинеских научника сматра да би модел Tianxia био успешнији од Уједињених нација. Након много пажње и посвећености неким од принципа Tianxiai размишљања током првих година администрације Си Ђинпинга, чини се да утицај школе бледи, а повратак на опрезну спољну политику Денг Сјаопинга прилично је вероватан.

Кључне речи:

Tianxia, Tianxiaism, Zhao Tingyang, Yan Xuetong, Џоу династија, систем вазалних држава, Кина – централизам, конфуцијанизам, Денг Сјаопинг, Си Ђинпинг

 

РАЗВОЈ И СУДБИНА МИСЛИМАНСКОГ РАДИКАЛИЗМА У КИНИ

Апстракт:

Економски раст и развој који је Комунистичка партија Кине омогућила свом народу није донео мир Синђангу. Напротив. Након деценија релативног мира који је уследио оснивањем Народне Републике, догодили су се насилни екстремистички напади Ујгура, не само у овом северозападном региону, већ и у неколико других провинција, региона и општина. Из бројних разлога, Ујгури се сада осећају занемареним и виде своје слободе и традицију угроженим. Поред тога, нестабилно окружење у средњој и јужној Азији, заједно са могућношћу да путују, која се некима пружала у прошлости и приликом да уче путем Интернета, допринело је радикализацији ове етничке групе. Као резултат тога, неки од њих су одлучили да прибегну насиљу. Пекинг је могао ревидирати своје свеукупне политике према етничким мањина како би проценио где оне нису успеле, али је уместо тога изабрао алтернативну стратегију која се заснива на контроли и употреби силе. Чини се да је ова стратегија успешна у контролисању насиља и поновном успостављању мира у нестабилном региону, али са собом доноси вероватно и крај једне старе културе.

Кључне речи:

Синђанг, Ујгури, ОБОР, радикализам, мањине, вештачка интелигенција, административни притвор

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ ЕФЕКАТА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У КИНИ: Просторна перспектива заснована на индустријском зеленом развоју

Апстракт:

На основу свеобухватног схватања зеленог раста и ефикасности овај рад конструише мерење индустријског зеленог развоја у Кини и усваја просторни Дурбин модел за анализу панелних података провинцијског индустријског сектора током 1998. и 2012. године, са циљем емпиријског тестирања ефекта регулатива о животној средини у Кини узимајући у обзир просторни утицај регионалне регулативе о животној средини. (1) Утврђено је да су кинескe регулативe о заштити животне средине значајно ефикасне за индустријски зелени развој у целини. Међутим, регионална еколошка регулатива ефикасно промовише не само индустријски зелени развој региона, већ има значајне позитивне ефекте на друге регије. Дакле, ефикасност целокупне регулативе у области животне средине у Кини углавном је одређена ефекатима просторног преливања из других региона. (2) Индустријски зелени развој у региону може се прениети кроз индустрију која је интензивни загађивач, тако има негативан просторни утицај на индустријске секторе других подручја. (3) Величина предузећа, интензитет индустријског капитала и индустријске иновације помажу у промоцији регионалног индустријског зеленог развоја, док власничка структура и спољна трговина играју неповољну улогу. Штавише, ефекат промовисања страних директних инвестиција није значајан.

Кључне речи:

Регулатива заштите животне средине, индустријски зелени развој, просторни Дурбин модел

РЕФОРМА СИСТЕМА ОДОБРЕЊА УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИОНИ РАСТ

Апстракт:

Однос између административне регулације и економског просперитета важно је питање јавне економије. Овај рад користи реформу система одобрења улагања из Кине 2004. године као квази природни експеримент и идентификује утицај ублажавања контроле одобрења улагања на инвестирање методом “difference in differences”. На основу података кинеских индустријских предузећа у периоду 2001-2007 година, откривамо да смањење контроле одобрења улагања значајно промовише раст улагања у основна средства у одговарајућим индустријама. Овај ефекат има регионалну и хетерогеност по предузећима. Раст улагања предузећа са већом продуктивношћу је бржи, а ефекат реформе је значајнији у провинцијама са нижом ефикасношћу владе. Ова студија пружа теоријску подршку и емпиријске доказе за ублажавање владиног уређења микроекономских активности ради промовисања економског развоја.

Кључне речи:

систем одобрења улагања, инвестициони раст, реформа, Кина