Институт за азијске студије

Научни чланак проф. Митровић:

The Dynamics of the Republic of Serbia’s Cooperation with China via the Belt and Road Initiative and the “Sixteen plus One” Platform. REAS-Journal of Contemporary East Asia Studies, Routledge, Taylor and Francis, August 2023

Излагање професорке Митровић: ”Chinese Economic Expansion in the Balkans and '17+1' and 'Chinese negative Influence' narrative" објављено у целости (ур.) G. Kaminski, H.A. Fellner, Wang Xigen China Threat: Fact or Fake?, Bacopa Verlag, Vienna, 2023

Научни чланак проф. Митровић:

COVID-19 as a magnifying glass of China’s Foreign Policy for a new era. Teme. Nis: University of Nis. ISSN 1820-7804, COBISS.SR-ID 559631, Vol. XLVI, No 3, 2022. pp.693-714.

Научни чланак проф. Митровић:

Pandemic’s Effects on China’s Foreign Policy and its Global Power Role. Serbian Political Thought. Belgrade: Institute for Political Studies. ISSN: 1450-5460. Year: 2022, Issue No. 1.

Поглавље проф. др Драгане Митровић у књизи China and the Belt and Road Initiative: Understanding China (ур. Kim YC) под насловом EU–China—Failed Prospects of Win–Win Partnership , издавач Springer, Cham, 2022.

Научни чланак проф. др Драгана Митровић Six Years of ʼ16+1ʼFramework of Cooperation – in Between EU,
Expectations and Limitations, 2022

књига проф. др Драгане Митровић - ПРИТАЈЕНИ ТИГАР, НЕСКРИВЕНИ ЗМАЈ (2021)

Kњига

Из штампе је изашла нова књига проф. др Драгане Митровић - ПРИТАЈЕНИ ТИГАР, НЕСКРИВЕНИ ЗМАЈ: Кина - развој, успон и глобални утицај

За све додатне информације о књизи и поруџбину обратите се на :
office@ias.rs

Поглавље у књизи професорке Митровић:
China and Central Europe: Success or Failure? (ур. Матура Т.) под насловом From Budapest to Budapest – the 16 + 1 Cooperation: A Serbian Point of View , издавач Dialóg Campus, Budapest, 2020

Књига професорке Драгане Митровић - FROM SOCIALIST MODERNIZATION TO CHINESE DREAM (2019)

За више информација и поруџбине:
контакт office@ias.rs

Поглавље проф. Митровић "Six Years of '16+1' Framework of Cooperation - in Between EU, Expectations and Limitations" у књизи (ур. Герд Камински) Chinese Strategies, Беч, 2019.

Проф. др Драгана Митровић - саопштење на Конференцији, 2016

E-book from the seminar Confidence Building in Korean Peninsula and the Balkans

Научни чланак проф. др Драгане Митровић:
The Belt and Road: China`s Ambitious Initiative, 2016

Поглавље проф. Митровић  под називом:
China’s Belt and Road Initiative:
Connecting and Transforming Initiative у књизи
The Belt and Road Initiative in Global Arena
(Springer 2018)

мр Иван Зарић, 2017

Коауторски оригинални научни рад
Драгане Митровић и  Драгана Траиловића:

ГЕ­О­ПО­ЛИ­ТИ­КА КИ­НЕ­СКЕ ЕНЕР­ГЕТ­СКЕ СТРА­ТЕ­ГИ­ЈЕ У ЦЕН­ТРАЛ­НОЈ АЗИ­ЈИ, 2014

Оригинални научни чланак проф. Митровић "China in the West's East - and Beyond: Politics and Economics of the China Plus Sixteen Cooperation Framework", Serbian Political Thought, 2/2014

Поглавље проф. Митровић: "Political Economy of the Chinese Investments in Eastern, Central and South-East Europe" у (ур. Matura T.) Asian Studies 2013, Будимпешта

У целости објављено излагање проф. Митровић "Geopolitics of Energy as a Border Issue" у публикацији (ур. Д. Димитријевић, Д. Митровић и И. Лађевац) The Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization: Europe and Asia", 2012