Институт за азијске студије

Ванредни професор, доктор политичких наука, виши истраживач ИАС

Срђан Перишић

Професор др Срђан Перишић је дипломирао на Војној академији у Београду. Магистрирао је два пута на Факултету политичких наука у Београду, прво из научне области Политичка теорија и методологија политичких наука, са темом: ”Либерализам као оганичење модерне демократије”. Други магистарски је из области геополитике, на тему: ”Савремена геополитике Русије”.  Докторирао је такође на Факултету политичких наука из области политичке теорије, на тему ”Постмодерна трансформација либерализма”

Интересовања: геополитика, политичка теорија, међународни односи. Проф. Перишић се бави истраживањем наступа новог времена (постмодерне) и у њему значења либерализма, постполитике, са тежиштем на истраживању политичких пракси у друштву, међународним односима и геополитици. Објављује текстове у научно–теоријским часописима водећих научних института у Србији.

Email: srdjan.perisic@ias.rs