Институт за азијске студије

Доктор политичких наука, виши истраживач, ИАС

Иван Зарић

Др Иван Зарић дипломирао је на Војној Академији у Београду, Одсек Ратне морнарице. Магистрирао је на Факултету политичких наука у Београду на смеру Међународни односи, из уже научне области Геополитика и геостратегија. Докторирао је такође на Факултету политичких наука у Београду са докторском дисертацијом на тему „Таласократска димензија савремене кинеске геополитике“. Његов научни рад усмерен је на геополитичка истраживања, са фокусом на војну моћ, поморску моћ, стратегију, као и енергетску безбедност. Објавио је неколико чланака и текстова у вези са геополитичким појавама и процесима, који обухватају теме од класичних теорија до савремених трендова. Ангажован је и као повремени и гостујући предавач из области геополитике и међународних односа у неколико институција у Републици Србији и Републици Српској.

Email: ivan.zaric@ias.rs