Институт за азијске студије

дипломирани политиколог, члан ИАС

Бојан Станковић

Дипломирани политиколог за међународне послове. Висока стручна спрема стечена на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру Међународне студије са просеком оцена 9,3. Мастер студент на модулу Регионалне студије Азије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (у току израда завршног рада под називом „Јавна дипломатија Јапана“).

Радна биографија

email: bojan.stankovic@ias.rs