Институт за азијске студије

Институт за азијске студије (ИАС, Београд, Србија) је think-tank који се бави истраживањем, образовном, издавачком и консултантском делатношћу са циљем да шири знања о Азији у нашој држави и региону и тиме допринесе сарадњи између земаља централне и југоисточне Европе и азијских земаља. Његов географски фокус је на НР Кини, Јапану, Индији, Републици Кореји, НДР Кореји, Руској Федерацији, централноазијским и каспијским државама, Турској, земљама АСЕАН-а, Аустралији и Новом Зеланду. 

 

ИАС се бави истраживањима о унутрашњој политици, економији и друштвеном развоју, спољној политици, међународним економским односима сваке од поменутих земаља, регионалим економским интеграцијама, политичкој, безбедносној, инфраструктурној, интерперсоналној и другим врстама сарадње, питањима и структурама који дефинишу садашњост Азије, али и одређују њен будући развој. 

 

ИАС издаје годишњак „Азијске свеске“ и усредсређен је на изградњу сарадничке мреже са партнерским институцијама из Азије, као и осталих делова света.

 

 

 

 

Истраживачки тим

Проф. др Драгана Митровић

Оснивач и директор Института

Др Драгана Митровић, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, oснивач и директорка Института за азијске студије (www.ias.rs), водећи је познавалац економије, политике, међународних односа и безбедности савремене Кине и Источне Азије у нашем региону. Оснивач је и руководилац Центра за студије Азије и Далеког истока ФПН, као и мастер програма Регионалне студије Азије. Оснивач је и главни уредник часописа Азијске свеске. Професорка Митровић иза себе има пуну универзитетску каријеру од асистента приправника до редовног професора. Професорка је такође служила један мандат у дипломатској служби тадашње Савезне Републике Југославије у амбасади у Пекингу као саветник за политичке послове (2001, 2002) и у амбасади Србије и Црне Горе у звању министра саветника за економске и политичке послове (2003, 2004). Професорка Митровић предаје Политичку економију, Политичку економију међународних односа, Политичку економију НР Кине и Источне Азије, Геополитику и геоекономију. Ауторка је пет књига, више од шездесет научних радова и више десетина публицистичких радова и интервјуа. Професорка Митровић је учествовала на више од четрдесет међународних научних конференција, као позвани излагач. Чест је гост домаћих и страних медија као тумач процеса и појава из области њене експертизе. Од 2008. године члан је Економског одбора Српске академије наука и уметности.

За више информација, молим посетите: http://www.fpn.bg.ac.rs/en/teachers-and-staff/prof-mitrovic-dragana/

Др Франк Донт

докторат из историје, Јејл Универзитет, САД

Франк Донт је виши предавач историје на Институту за азијске студије Универзитета Брунеи Дарамсалам. Такође предаје и у Индонезији и на ширем малајском културном подручју у југоисточној Азији. Као истраживач историје 20. века нарочито је усмерен на изучавање реакција локалних лидера и становништва на јапанску окупацију Холандске Индије и малајског света током Другог светског рата. После доласка у Брунеј, др Донт истражује и јапанску окупацију Брунеја и Борнеа у 20. веку. Као стручњак за индонезијску културу, историју и политику и историчар југоисточне Азије, др Донт је редовно укључен у мултидисциплинарне истраживачке иницијативе и оснивач је и председавајучи Међународног Инфонезија форума. Тренутно је гостујући истраживач на Универзитету Дортмунд, где ради на рукопису Одлазећи колонијализам: социјално-политичке промене у Јаванским принципатима под јапанском окупацијом Индонезије током Другог светског рата.

Др Џаганат Панда

члан ИАС

 

Без наслова.png

Др Џаганат Пандаје шеф Стокхолмског центра за питања Јужне Азије и Индо-Пацифика (SCSA-IPA) при Институту за безбедносну и развојну политику (ISDP), Шведска. Такође је директор за истраживачку сарадњу Европе и Азије у YCAPS, научни саветник у Хашком центру за стратешке студије (HCSS), Хаг; и међународни истраживач на Canon Institute for Global Studies (CIGS) у Јапану. Др Панда је уредник едиције Routledge Studies on Think Asia. Др Панда је аутор књиге Dr. Panda is the author of the book India-China Relations (Routledge: 2017) and China’s Path to Power: Party, Military and the Politics of State Transition (Pentagon Press: 2010). Његови скорашњи радови су: Quad Plus and Indo-Pacific (Routledge: 2021); Scaling India-Japan Cooperation in Indo-Pacific and Beyond 2025 (KW Publishing Ltd. 2019), and The Korean Peninsula and Indo-Pacific Power Politics: Status Security at Stake (Routledge, 2020).

ВИШЕ

Ђовани Никотера

дипломирани правник, члан

Господин Никотера служио је мандат у Канцеларији Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) од 1997. до 2012. У седишту УН-a у Бечу је обављао више функција, укључујући и рад у  Комисију Уједињених нација за спречавање криминалитета и кривично правосуђе. Касније, од 2005. до 2012. године био је руководилац Канцеларије УН-а за дрогу и криминал у Народној Републици Кини. Пре него што је почео да ради за Уједињене нације, господин Никотера је радио у Руској Федерацији и у Италији као адвокат.

Господин Ђовани Никотера дипломирао је права на Универзитету у Модени (Италија) и касније се  квалификовао да ради као адвокат. Он је наставио постдипломске студије у областима међународног права, савремене историје, политичке економије, преговора и дипломатије са стипендијом одобреном од стране Министарства спољне трговине. Поље његовог интересовања везано је за реформу кривичног правосуђа у Народној Републици Кини

Срђан Перишић

доктор политичких наука, члан

 

Др Срђан Перишић је дипломирао на Војној академији у Београду. Магистрирао је два пута на Факултету политичких наука у Београду. Прво из научне области - Политичка теорија и методологија политичких наука, са темом: Либерализам као оганичење модерне демократије. Други магистарски је из области геополитике, на тему: Савремена геополитике Русије.  Докторирао је такође на Факултету политичких наука из области политичке теорије, на тему: Постмодерна трансформација либерализма.

Интересовања: политичка теорија, међународни односи и геополитика. Срђан се бави истраживањем наступа новог времена (постмодерне) и у њему значења либерализма, постполитике, са тежиштем на истраживању политичких пракси у друштву, међународним односима и геополитици. Објављује текстове у научно–теоријским часописима водећих научних института у Србији.

Иван Зарић

доктор политичких наука,

члан

Др Иван Зарић дипломирао је на Војној Академији у Београду, Одсек Ратне морнарице. Магистрирао је на Факултету политичких наука у Београду на смеру Међународни односи, из уже научне области Геополитика и геостратегија. Докторирао је такође на Факултету политичких наука у Београду са докторском дисертацијом на тему „Таласократска димензија савремене кинеске геополитике“. Његов научни рад усмерен је на геополитичка истраживања, са фокусом на војну моћ, поморску моћ, стратегију, као и енергетску безбедност. Објавио је неколико чланака и текстова у вези са геополитичким појавама и процесима, који обухватају теме од класичних теорија до савремених трендова. Ангажован је и као повремени и гостујући предавач из области геополитике и међународних односа у неколико институција у Републици Србији и Републици Српској.

ВИШЕ

Марко Тмушић

доктор економских наука, члан

Др Марко Тмушић је доцент на катедри за Политичку економију и финансије на Факултету политичких наука у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2007. године, на смеру Политикологија. Мастер академске студије Политичко насиље и држава је завршио 2008. године на истом факултету. Похађао је и специјалистичке академске студије – Регионалне студије Азије. Докторирао је на Економском факултету, Универзитета у Београду, са темом докторске тезе "Утицај квалитета институција на привредни развој и ефекте приватизације у Србији". Члан је редакције часописа "Азијске свеске" чије издавач ИАС. Његове области истраживања су: институционална економија, институције и привредни раст, приватизација, политичка и економска транзиција, јавне финансије. Аутор је неколико научних радова из поменутих области истраживања.

Др Драган Траиловић

специјалиста за Регионалне студије Азије, члан

Др Драган Траиловић дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2008. године, на смеру међународни односи. Специјалистичке академске студије – Регионалне студије Азије завршио је на истом факултету. Докторирао је на истом факултету одбранивши тезу "Утицаји међународних чинилаца на етничке сукобе у НР Кини". Сектетар је и члан редакције часописа "Азијске свеске" чије издавач ИАС и часописа Српска политичка мисао, издавач ИПС. Запослен је на Институту за политичке студије из Београда у звању научни сарадник. Његове области истраживања су: политички, економски и друштвени процеси у Централној Азији; етнички сукоби у Кини - Синђанг, Тибет; геополитика Евроазије. Аутор је неколико научних радова из поменутих области истраживања.

Сарадници Института

Бојан Станковић

дипломирани политиколог