Институт за азијске студије

Институт за азијске студије (ИАС, Београд, Србија) је think-tank који се бави истраживањем, образовном, издавачком и консултантском делатношћу са циљем да шири знања о Азији у нашој држави и региону и тиме допринесе сарадњи између земаља централне и југоисточне Европе и азијских земаља. Његов географски фокус је на НР Кини, Јапану, Индији, Републици Кореји, НДР Кореји, Руској Федерацији, централноазијским и каспијским државама, Турској, земљама АСЕАН-а, Аустралији и Новом Зеланду. 

 

ИАС се бави истраживањима о унутрашњој политици, економији и друштвеном развоју, спољној политици, међународним економским односима сваке од поменутих земаља, регионалим економским интеграцијама, политичкој, безбедносној, инфраструктурној, интерперсоналној и другим врстама сарадње, питањима и структурама који дефинишу садашњост Азије, али и одређују њен будући развој. 

 

ИАС издаје годишњак „Азијске свеске“ и усредсређен је на изградњу сарадничке мреже са партнерским институцијама из Азије, као и осталих делова света.

 

 

 

 

Истраживачки тим

Проф. др Драгана Митровић

Оснивач и директор Института

Др Драгана Митровић, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, oснивач и директорка Инситута за азијске студије (www.ias.rs), водећи је познавалац економије, политике, међународних односа и безбедности савремене Кине и Источне Азије у нашем региону. Оснивач је и руководилац Центра за студије Азије и Далеког истока ФПН, као и мастер програма Регионалне студије Азије. Оснивач је и главни уредник научног часописа Азијске свеске. Професорка Митровић иза себе има пуну универзитетску каријеру од асистента приправника до редовног професора. Професорка је такође служила један мандат у дипломатској служби тадашње Савезне Републике Југославије у амбасади у Пекингу као саветник за политичке послове (2001, 2002) и у амбасади Србије и Црне Горе у звању министра саветника за економске и политичке послове (2003, 2004). Професорка Митровић предаје Политичку економију, Политичку економију међународних односа, Политичку економију НР Кине и Источне Азије, Геополитику и геоекономију. Ауторка је пет књига, више од шездесет научних радова и више десетина публицистичких радова и интервјуа. Професорка Митровић је учествовала на више од четрдесет међународних научних конференција, као позвани излагач. Чест је гост домаћих и страних медија као тумач процеса и појава из области њене експертизе. Од 2008. године члан је Економског одбора Српске академије наука и уметности (САНУ).

За више информација, молим посетите: http://www.fpn.bg.ac.rs/en/teachers-and-staff/prof-mitrovic-dragana/

Др Франк Донт

докторат из историје, Јејл Универзитет, САД

Франк Донт је виши предавач историје на Институту за азијске студије Универзитета Брунеи Дарамсалам. Такође предаје и у Индонезији и на ширем малајском културном подручју у југоисточној Азији. Као истраживач историје 20. века нарочито је усмерен на изучавање реакција локалних лидера и становништва на јапанску окупацију Холандске Индије и малајског света током Другог светског рата. После доласка у Брунеј, др Донт истражује и јапанску окупацију Брунеја и Борнеа у 20. веку. Као стручњак за индонезијску културу, историју и политику и историчар југоисточне Азије, др Донт је редовно укључен у мултидисциплинарне истраживачке иницијативе и оснивач је и председавајучи Међународног Инфонезија форума. Тренутно је гостујући истраживач на Универзитету Дортмунд, где ради на рукопису Одлазећи колонијализам: социјално-политичке промене у Јаванским принципатима под јапанском окупацијом Индонезије током Другог светског рата.

Ђовани Никотера

дипломирани правник, члан

Господин Никотера служио је мандат у Канцеларији Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) од 1997. до 2012. У седишту УН-a у Бечу је обављао више функција, укључујући и рад у  Комисију Уједињених нација за спречавање криминалитета и кривично правосуђе. Касније, од 2005. до 2012. године био је руководилац Канцеларије УН-а за дрогу и криминал у Народној Републици Кини. Пре него што је почео да ради за Уједињене нације, господин Никотера је радио у Руској Федерацији и у Италији као адвокат.

Господин Ђовани Никотера дипломирао је права на Универзитету у Модени (Италија) и касније се  квалификовао да ради као адвокат. Он је наставио постдипломске студије у областима међународног права, савремене историје, политичке економије, преговора и дипломатије са стипендијом одобреном од стране Министарства спољне трговине. Поље његовог интересовања везано је за реформу кривичног правосуђа у Народној Републици Кини

Срђан Перишић

доктор политичких наука, члан

 

Др Срђан Перишић је дипломирао на Војној академији у Београду. Магистрирао је два пута на Факултету политичких наука у Београду. Прво из научне области - Политичка теорија и методологија политичких наука, са темом: Либерализам као оганичење модерне демократије. Други магистарски је из области геополитике, на тему: Савремена геополитике Русије.  Докторирао је такође на Факултету политичких наука из области политичке теорије, на тему: Постмодерна трансформација либерализма.

Интересовања: политичка теорија, међународни односи и геополитика. Срђан се бави истраживањем наступа новог времена (постмодерне) и у њему значења либерализма, постполитике, са тежиштем на истраживању политичких пракси у друштву, међународним односима и геополитици. Објављује текстове у научно–теоријским часописима водећих научних института у Србији.

Иван Зарић

доктор политичких наука,

члан

Др Иван Зарић дипломирао је на Војној Академији у Београду, Одсек Ратне морнарице. Магистрирао је на Факултету политичких наука у Београду на смеру Међународни односи, из уже научне области Геополитика и геостратегија. Докторирао је такође на Факултету политичких наука у Београду са докторском дисертацијом на тему „Таласократска димензија савремене кинеске геополитике“. Његов научни рад усмерен је на геополитичка истраживања, са фокусом на војну моћ, поморску моћ, стратегију, као и енергетску безбедност. Објавио је неколико чланака и текстова у вези са геополитичким појавама и процесима, који обухватају теме од класичних теорија до савремених трендова. Ангажован је и као повремени и гостујући предавач из области геополитике и међународних односа у неколико институција у Републици Србији и Републици Српској.

ВИШЕ

Марко Тмушић

доктор економских наука, члан

Др Марко Тмушић је доцент на катедри за Политичку економију и финансије на Факултету политичких наука у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2007. године, на смеру Политикологија. Мастер академске студије Политичко насиље и држава је завршио 2008. године на истом факултету. Похађао је и специјалистичке академске студије – Регионалне студије Азије. Докторирао је на Економском факултету, Универзитета у Београду, са темом докторске тезе "Утицај квалитета институција на привредни развој и ефекте приватизације у Србији". Члан је редакције часописа "Азијске свеске" чије издавач ИАС. Његове области истраживања су: институционална економија, институције и привредни раст, приватизација, политичка и економска транзиција, јавне финансије. Аутор је неколико научних радова из поменутих области истраживања.

Драган Траиловић

специјалиста за Регионалне студије Азије, члан

Драган Траиловић рођен је 4. јуна 1983. године у Зајечару, Република Србија. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2008. године, на смеру међународни односи. Специјалистичке академске студије – Регионалне студије Азије завршио је на истом факултету. Докторанд је на Факултету политичких наука са пријављеном темом докторске тезе "Утицаји међународних чинилаца на етничке сукобе у НР Кини". Сектетар је и члан редакције часописа "Азијске свеске" чије издавач ИАС и часописа Српска политичка мисао, издавач ИПС. Запослен је на Институту за политичке студије из Београда у звању истраживач-сарадник. Његове области истраживања су: политички, економски и друштвени процеси у Централној Азији; етнички сукоби у Кини - Синђанг, Тибет; геополитика Евроазије. Аутор је неколико научних радова из поменутих области истраживања.

Сарадници Института

Бојан Станковић

дипломирани политиколог

 

Саша Шашарога

Мастер, Rегионалнe студијeАзије