Институт за азијске студије

Наши партнери

Наше партнерске институције су факултети, институти и друга образовна и научно истраживачка друштва са сличним пољем истраживања, из Србије и иностранства. Посебан значај има партнерска сатрадња са институцијама из држава и региона који су наше поље истраживања.