Институт за азијске студије

Оснивач и председник ИАС

Проф. др Драгана Митровић

Др Драгана Митровић, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, oснивач и председница Института за азијске студије, водећи је познавалац економије, политике, међународних односа и безбедности савремене Кине и Источне Азије у нашем региону. Оснивач је и руководилац Центра за студије Азије и Далеког истока ФПН, као и мастер програма Регионалне студије Азије. Оснивач је и главни уредник часописа Азијске свеске.

Професорка Митровић иза себе има пуну универзитетску каријеру од асистента приправника до редовног професора. Професорка је служила један мандат у дипломатској служби тадашње Савезне Републике Југославије у амбасади у Пекингу као саветник за политичке послове (2001, 2002) и у амбасади Србије и Црне Горе у звању министра саветника за економске и политичке послове (2003, 2004). Професорка Митровић предаје Политичку економију, Политичку економију међународних односа, Политичку економију НР Кине и Источне Азије, Геополитику и геоекономију. Ауторка је шест књига, више од шездесет научних радова и више десетина публицистичких радова и интервјуа.

Професорка Митровић је учествовала на више од педесет међународних научних конференција као позвани излагач. Чест је гост домаћих и страних медија као тумач процеса и појава из области њене експертизе. Од 2008. године члан је Економског одбора Српске академије наука и уметности.

Email: dragana.mitrovic@ias.rs

редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду ORCID: 0000-0002-0936-7146

1. Образовање
Докторат: фебруар 1994, Економски факултет, БУ, „Економско и политичко окружење Кине у 80-им годинама“
Магистратура: октобар 1990, Економски факултет, БУ, „Економске реформе у Кини 1978-1988“; Смер – Међународна економија
Основне студије: јуни 1986, Факултет политичких наука – смер: Међународна политика, најбољи студент генерације;

2. Садашња позиција на Факултету и кретања у каријери:
• Руководилац и оснивач Центра за студије Азије и Далеког истока (2005- данас),
• Руководилац и оснивач мастер студија Регионалне студије Азије (20072015) ;
• Оснивач и главна уредница часописа Азијске свеске (ИАС);
• Оснивач и председница Института за азијске студије (ww.ias.rs), 2016данас;
• Редовни професор (од 2008. године),
• Ванредни професор Политичке економије (2001, 2004-2008),
• Амбасада СР Југославије у Пекингу, Саветник за политичка питања (2001, 2002),
• Амбасада Државне заједнице Србија и Црна Гора у Пекингу, Министар саветник за економска и политичка питања (2003, 2004),
• Доцент, Политичка економија (ФПН), 1994-2000.
• Асистент, Политичка економија (ФПН), 1991-1994.
• Асистент-приправник, Политичка економија (ФПН), 1988-1991.

3. Награде, професионална признања и академске стипендије:
Студентске:
– Најбољи студент генерације школске године Универзитета у Београду, Факултета политичких наука 1983, 1984, 1985;

– Студентски истраживачки рад, Награда града Београда 1985; – Најбољи студент генерације ФПН, Универзитета у Београду 1986.
Професионалне:
– Research Scholar, Foreign Language and Culture Faculty, Beijing, 1991;
– The Sasakawa Peace Foundation Scholarship, 1991;
– Senior Associate Member, St. Anthony’s College, Oxford University, Trinity Term 1991;
– Visiting Scholar, Nottingham University, 1999, 2000;
– Intellectual Exchange Fellowship, The Japan Foundation, Doshisha University, Kyoto, 2010;
– Visiting Scholar Fellowship, The Japan Foundation, Waseda University, Tokyo, 2012;
– International Advisory Board of the Central and Eastern European Center for Asian Studies (CEECAS), Budapest, Hungary, 2014;
– Оснивач и директорка удружења Институт за азијске студије (ИАС);
– Оснивач и главна уредница часописа Азијске свеске (ИАС);
– Visiting Fellow at Japan Institute for International Affairs (JIIA) 2016;
– Distinguished Guests in Academia Program, the Korea Foundation, April 2016;
– Senior Fellow of the Austrian Institute for China and Southeast-Asian Studies, Беч, од 2019.
– Члан the Editorial Board of the Balkan Economic Review, Institute of Science and Innovation – BISI, Universite Cote d’Azur, France (од 2021);
– Члан the Editorial Board of the Bandung Spirit Bulletin, Paris, од 2021;
– Члан the Scientific Board of The Rise of Asia Conference 2022, Bandung Jakarta 2022.
– Члан the Editorial Board of the Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Journal Mengkaji Indonesia, од 2022.
– Српска академија наука и уметности, Одбор за економске науке, члан од 2009;

4. Предавачке активности ван ФПН и у иностранству:
– Translation Studies – AAOM, Basic Economics, Belgrade, 2005/6, 2007/8;
– Дипломатска академија Министарства спољнихз послова Републике Србије, Serbian-Chinese Bilateral Relations, 2006-2013;
– Master Interdisciplinary Course (на енглеском језику) State Management and Humanitarian Affairs, Geopolitics – La Sapienza Roma, University of Belgrade, University of Sarajevo, 2006-2011 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, Module:
Institution Building and Human Rights;

-Привредна комора Београда: Како пословати са Кином, предавање, 8. јули 2009.
– Универзитет у Београду, мултидисциплинарне мастер студије Тероризам, организовани криминал и безбедност; Геополитика; 2012-2016.

– Graduate School of Policy and Management, Doshisha University, Kyoto, 2010, 2011, 2012;

– Faculty of Economics, Doctoral Studies, University of Kobe, Japan, 2011;

– Shue Yan University, Hong Kong, The Contemporary China Research Center, 2012;
– Faculty of Political Science and Economics, Graduate School of Political Science, Waseda University, Tokyo, 2012;

– Faculty of Policy Studies, Doshisha University, Kyoto, 2013;

– Faculty of Political Science and Economics, Graduate School of Political Sciencе, Doctoral Studies, Waseda University, Tokyo, 2013;
– Jinan University, Guangzhou, China, Graduate School of Economics, Department of International Economics and Trade, 2014;
– Hangkuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea, April 2016.
– Japan Institute of International Affairs (JIIA), Tokyo, септембар 2016.
– University of the West Indies (UWI), Bridgetown, Barbados, Department of Government, Sociology, Social Work and Psychology. “North Korea’s Nuclear Programme – A Challenge to Regional and Global Peace and Stability”, February 16, 2018

– High School of Military Studies, Ministry of Defence, Republic of Serbia, North Korea’s Nuclear Issue – geopolitical context, actors and processes”, April 13, 2018.
– University of Central Florida (UCF), Оrlando, (USA), Doctoral Studies,
Department of Political Science. “China’s Belt and Road Initiative in Central, Eastern, and South-Eastern Europe – Risks vs. Opportunities”, 8. 8. 2018.
– Српска академија наука и уметности (САНУ), „Од ‘социјалистичке модернизације’ до Ќинеског сна – 40 година ‘политике реформе и отварања’ НР Кине”, 14. децембар 2018.
– Економски факултет, Универзитет у Београду, гостујући професор, мастер програм Међународни економски односи, Међународно пословање
(2018-данас) – Факултет безбедности, Универзитет у Бањалуци, „40 година ‘политике реформе и отварања’ НР Кине”, 26. фебруар 2019.
– Високе студије безбедности и одбране, Војна Академија Републике Србије, “Успон Кине и безбедност Источне Азије”, 15. март 2019.
– China Institute of International Studies (CIIS, Beijing), “China-CEE Relations in the Context of Belt and Road Initiative (BRI) and Role of Serbia in 16+1”, April 15, 2019
– Faculty for Sinology, Department of East Asian Studies, University of Vienna, “Seven Years of ‘16+1’ Framework of Cooperation – in Between EU, Goals, Expectations and Limitations”, October 9th, 2019.
– Високе студије безбедности и одбране, Војна Академија Републике Србије, „Безбедносни изазови у Источној Азији и Пацифику у време пандемије“, 1. јуни, 2020.
– KIMEP University, (Almaty, Kazakhstan), “’ Belt and Road’ – China’s Global Initiative”, September 25, 2020
– Генералштабно усавршавање Школа националне одбране (ГШУ ШНО) Војске Републике Србије, Интерес Кине у Европи и на Балкану, 18. фебруар 2021.
– Високе студије безбедности и одбране, Војна Академија Републике Србије, „Односи међу великим силама, глобални и интереси НР Кине у ЕУ и на Балкану“. 13, мај, 2021.
– Семинар, “Утицају НР Кине у региону и Србији и Иницијатива појас и пут”, 25. мај 2021, Амбасада Републике Кореје – КИМЕП Универзитет

— Високе студије безбедности и одбране, Војна Академија Републике Србије (11. класа) „Глобална улога и глобални утицај НР Кине”. Фебруар 8, 2022.
– Гостујући професор (акредитовани) на мастер програму Међународни економски односи, предмет Међународна трговина, Економски факултет
Универзитета у Београду, 2022-
— Високе студије безбедности и одбране, Војна Академија Републике Србије (12. класа) „Глобална улога и глобални утицај НР Кине”. Фебруар 6, 2023.
– “Cause and Outcomes of the Ukrainian War and its Impact on the Cross-strait Relations”, PoliSci, CSS, NCKU, Tainan, Taiwan, March 14, 2023
– “Republic of Serbia – PR China Relations”, JICA-IR Ogata Sadako, Tokyo, April 11, 2023
– “Causes and Outcomes of the Ukrainian War and its Impact on the Global Order”, JICA-IR Ogata Sadako, Tokyo, April 18, 2023.

5. Објављене књиге:
– Притајени тигар, нескривени змај – Кина, развој, успон и глобални утицај, (Институт за азијске студије, стр. 480. Београд, 2021).
– From Socialist Modernisation to Chinese Dream, (Институт за азијске студије, стр. 306. Београд, 2019);
– Међународна политичка економија, (Београд: Чигоја штампа и ФПН, 2009, 2012, 2013);
– Кинеско економско чудо – прва декада реформи, (Београд: Институт за политичке студије, 2008);
– Политичка економија II, (Београд: Чигоја штампа и ФПН, 2000, 2002, 2004, 2007);
– Три политичке економије међународних економских односа, (Београд: Чигоја штампа и ФПН, 1998);
-Кинеска реформа и свет, (Београд, Институт за економику и финансије, 1994).

6. Најважнији објављени радови/поглавље у монографији:

6
1. The Dynamics of the Republic of Serbia’s Cooperation with China via The Belt and Road Initiative and the “Sixteen plus One” platform,
Journal of Contemporary East Asia Studies REAS, London: Taylor & Francis, 2023 https://doi.org/10.1080/24761028.2023.2240999
2. „Chinese Economic Expansion in the Balkans and ’17+1′ and ‘Chinese negative Influence’ narrative“ in G. Kaminski, H.A. Fellner, Wang Xigen (eds.), China Threat: Fact or Fake? Bacopa Verlag, Viena, 2023, pp. 544 ISBN: 9783991140344
3. Geopolitical Economy 60 years after Belgrade NAM Conference, in D. Khudori, D. Mitrovic, I. Bazié, I. Cabana (eds): “The Rise of Asia 60 Years after Belgrade: What Non-Alignment in a Multipolar World and for a Global Future?”, Bandung Spirit Book Series. Universitas Brawijaya Press, Indonesia, AFRASI, Burkina Faso, GRIC France, 2023.
4. COVID-19 as a magnifying glass of China’s Foreign Policy for a New Era. Teme. Nis: University of Nis. ISSN 1820-7804, COBISS.SR-ID 559631, Vol.
XLVI, No 3, 2022. pp.693-714. https://doi.org/10.22190/TEME220306037M
5. Pandemic’s Effects on China’s Foreign Policy and its Global Power Role. Serbian Political Thought. Belgrade: Institute for Political Studies.
ISSN: 1450-5460. Year: 2022, Issue No. 1.
https://doi.org/10.22182/spm.7512022.7
6. EU–China – Failed Prospects of Win-Win Partnership, in Kim, Y-Ch. (eds) China and the BRI, London: Springer, 2022. pp. 213-236.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-86122-3_9
7. From Budapest to Budapest – ’16+1′ Cooperation: A Serbian Point of View, in Tamas Matura (Ed) China and Central Europe: Success or Failure? Dialog Campus, Budapest, 2020, pp. 205-214. ISBN: 978-963-531-335-8
8. “16+1” Framework of Cooperation: Main Lessons from Six Years Experience, in Gerd Kaminski (Ed.), Chinese Strategies in Politics, Foreign
Policy, Security Policy and Law, Vienna 2019, p. 141-165 ISBN: 978- 39503902-34-7
9. Six Years of ʼ16+1ʼFramework of Cooperation – in Between EU, Expectations and Limitations in Challenges of Adjusting to a Changing Global Economy in the 21st Century. Bucharest: Romanian Academy; Chinese
Academy of Social Sciences (CASS); Beijing: The Institute of International and Public Affairs; Tongji University, Shanghai, 2019.

7
10. The institutional environment and Еeconomic growth in Тtransition countries, (co-author Marko Tmusic) in Zoltan A. (Ed.). Varieties of Transition. Corvinus University of Budapest, 2018, pp. 29 – 52.
11. China’s Belt and Road Initiative – Connecting and Transforming Project. In Yu, Cheng, Song Lilei, (Ed.). The Belt & Road Initiative in the Global Arena – Chinese and European Perspectives. Macmillan Publishers Ltd., 2018, London, pp. 26-46.

12. USA President Trump’s First Asian Tour – From ‘America First’ to Indo – Pacific, Asian Issues, Institute for Asian Studies, Belgrade, ISSN 22178813,

Vol. 3, No 1/2017, pp. 7-25, 2017.
13. The Belt and Road: China’s Ambitious Initiative. China International Studies, Beijing, ISSN 1673-3258, 2016, No. 59 (July/August), 2016, pp. 7695.
14. “Sixteen Plus One” in 2015/2016 – Upgrading, Framing and Stepping up Cooperation. Asian Issues, Institute for Asian Studies, Belgrade, ISSN 2217- 8813, Vol. 2, No 1/2016, pp. 7-23, 2016.
15. The Suzhou Summit: Upgrading of the 16+1 Cooperation. In: Islam, Shada (Ed.). EU-China relations: New Directions, New Priorities, Discussion Paper.
Brussels: Friends of Europe, 2016, pp. 139-141.
16. China’s Silk Strategy and Eurasian Regional Cooperation. In: International Economic Forum on Reform: Transition and Growth. Guangzhou: Jinan University Press, 2016, str. 21-46.
17. One Belt, One Road – An Initiative for Connecting and Remodeling theWorld. In: Symposium on The Silk Road and Interactions among Civilizations. Beijing: Center for Study of Civilizations, Capital Normal University, 2015, pp. 3-4
18. China’s Silk Road Strategy and Eurasian Regional Cooperation. In: Conference Handbook: The 1st International Economic Forum, Transition and Growth: November 7, Guangzhou: Jinan University, 2015, p. 12
19. Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative and Korean Peninsula.
In: Confidence building in the Korean peninsula and the Balkans: Looking for a New Approach and the Helsinki Process. Belgrade, September 2015,
Belgrade: Embassy of the Republic of Korea: East-West Bridge, 2015, pp. 41- 44.

8
20. “Abe Doctrine and Japan’s Foreign Policy“, The Review of International Affairs, January-March 2015, IIPE, Belgrade, UDK 327, ISSN 0486-6096,
Vol. LXVI, No. 1157, (2015), pp. 5-26.
21. “China in the Western’s East and Beyond: Politics and Economics of the China Plus Sixteen Cooperation Framework“, Serbian Political Thought,
2/2014, IPS, Belgrade, ISSN 1450-5460, UDK 32, Year VI Vol, 10, (2014), pp.
19-51.
22. „Geopolitika kineske energetske strategije u Centralnoj Aziji“, Srpska politička misao, 2/2014, IPS, Belgrade, ISSN 0354-5989, XXI Vol. 44, (2014), pp. 133-155.
24. „Геополитичке последице кинеске енергетске стратегије у Централној Азији“, Србија и евроазијски геополитички простор, Д.
Траиловић (коатор), (ур.) M. Степић, Београд, ИПС, ISBN 978-86-7419-268-9. – (2013), стр. 177-194
23. „Political Economy of the Chinese Investments in Eastern, Central and South-East Europe“, Budapest, Asian Studies, 2013, ISSN 2064-2334. – Vol.\2 (2013), pp. 167-185.
24. “La Politica Cinese Verso l’Europa Sud-Orientale“, Orizzonte Cina – ISSN 2280-8035 – Marzo (2013), pp. 3-4. 327(510)
25. „Geopolitičke posledice kineske energetske strategije u Centralnoj Aziji“ / str. 192-194, u: Srbija i evroazijski geopolitički prostor /ed. M. Stepić – Belgrade, IPS, ISBN 978-86-7419-268-9. – (2013), pp, 177-194.
26. “Global Governance, Global Crisis – The Role of China and Emerging Countries“, The Changing world and China development. – Beijing: China Center for Contemporary World Studies, 2013. – ISBN 978-7-5117-1653-
8. – str. 80-99, 339.92(510),
28. “Abe Doctrine and its Impact on East Asian Cooperation”, East Asia Regional Mechanisms and the Trends of Economic Cooperation: Hungary, Budapest, 11-12 December 2013. Budapest: The Hungarian Institute of International Affairs, 2013.
29. “New Opportunities for China-CEEC Relations“, Speech at High-Level Symposium of Think Tanks of China and Central and Eastern European Countries, China, Beijing, 19-20 December 2013. Beijing: Cooperation between China and Central Eastern European Countries (CEEC): China Foundation for International Studies (CFIS), 2013.

9
30. “PR China’s border issues within the Framework of Modernization and Opening Up“, IMPP, Belgrade, 2011. in The Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization: Europe and Asia, DIMITRIJEVIC, Dusko, MITROVIC, Dragana and LADJEVAC I. (ed.), IIPE, Belgrade, 2012.
31. Western Balkans: From Stabilisation to Integration, Antevski, Miroslav and MITROVIC Dragana (ed.), IIPE, Belgrade 2012.
32. “PR China’s Border Issues during the Period of the Reform and Opening Policy “, in DIMITRIJEVIĆ, Duško (ed.), LAĐEVAC, Ivona (ed.). Japan and
Serbia: regional cooperation and border issues: a comparative analysis.
Belgrade: Institute of International Politics and Economics, 2012, pp. 77-90.
33. “PR China’s Border Issues within the Framework of Modernization and Opening Up“, Lingua-culture contextual studies in ethnic conflicts of LiCCOSEC, Osaka, Japan, 2011, No. 17, pp. 76-89.
34. „Кинеска политика према Западном Балкану – југоисточној Европи“, у: СИМИЋ, Драган Р. (ур.). Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности. Београд: Удружење за студије САД у Србији: Чигоја штампа, 2011, стр. 265-272.
35. “Significance and limits of the FDI in China’s reform and opening up policy implementation. У: ANTEVSKI, Miroslav (Ed.). Development Potentials of
Foreign Direct Investment: international experiences. Belgrade: Institute of International Politics and Economics, 2011, pp. 33-50.
36. „Извори и границе кинеске моћи“, Анализа политике, 2011, бр. 1, стр. 58-63.
37. „Кина: уклањање предрасуда“, у: ЕРДЕЉАН, Боривој (ур.). Србија и свет: зборник радова. Београд: Европски покрет у Србији, 2010, стр. 39-48.
38. “Serbia – PR China Bilateral Relations”, Foreign Policy of Serbia – Bilateral and Multilateral Relations (conference and paper), European Movement in
Serbia, Forum for International Relations, Belgrade, 2010. 39. „Модели продубљивања сарадње са НР Кином и земљама централне и источне Азије“, у: СТОЈИЋ КАРАНОВИЋ, Едита (ур.), ЈАНКОВИЋ, Слободан
(ур.). Елементи стратегије спољне политике Србије. Београд: Институт за међународну политику и привреду, 2009, стр. 25-28.
40. „Актуелни проблеми изградње мреже социјалног старања у Азији“, Годишњак ФПН 2009, Година III • Број 3 • Децембар 2009. ISSN :1820-6700, стр. 585-601.

41. “World Economic Crises – An Overview”, (conference and paper), Serbian Academy of Arts and Sciences, Belgrade, 2010.
42. “Aims and Scope of New Asian Security and Economic Structures”, International Issues, FLU, Beijing, Spring Issue, 2008.
43. „Реформе система социјалног старања у савременој Кини – политичка економија реформе система социјалног старања у НР Кини на почетку XXИ века“, стр. 203-224, СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНЕ РЕФОРМЕ (монографија), ФПН, Београд, 2007.
44. „Шангајска организација за сарадњу – настанак, циљеви и домети нове безбедносно-економске структуре (Централне) Азије“, Институт за политичке студије, Београд, стр. 219-242., Српска политичка мисао, бр. 1-2, Београд, 2007.
45. „ШОС – проблеми и перспективе развоја“, Институт за политичке студије, Београд, стр. 125-142., Српска политичка мисао, бр. 3-4, Београд, 2007.
46. „Билатерални односи Србије и Црне Горе и Народне Републике Кине: генеза, развој и перспективе“, Међународна политика, бр.11181119, (стр.15-24), април-септембар, 2005., (српско и енглеско издање) Београд.
47. “The Strategic-Security Position of China After September 11, 2001“, Centre for Civil-Military Relations, Belgrade, 03. June 2005 – Occasional Paper No. 12, http://www.ccmr-bg.org/cms/view.php?id=1849
48. „Црна Гора и Србија – поглед у будућност из економског угла“, (апстракт у зборнику са националног научног скупа, стр. 80-83) Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2001.
49. „Србија и Црна Гора пред искушењима пост-развојног света“, ТОКОВИ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ ПРЕОБРАЖАЈА, Центар за друштвено-економске студије, зборник радова, Београд, стр.129-156, 2000.
50. „Настанак и развој кинеске политике реформи и отварања према свету“, МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ПОКРЕТИ, зборник радова, ФПН, Београд, стр.167-200, 1999.
51. „Неки правци преображаја савременог тржишног друштва и одговарајуће промене у земљама у развоју“, ПОЛИТИКА И ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПРОЦЕСИ, Центар за друштвеноекономске студије, Београд, стр. 75-82, 1999.

52. „Неки аспекти и правци трансформације савременог тржишног друштва“, ЗБОРНИК СОЦИЈАЛНОГ РАДА, Факултет политичких наука, Београд, стр.107-117, 1998.
53. „Друштвено-економске и политичке импликације нараслих социјалних тензија утранзиционим земљама источне и централне Европе и Југославије“, СОЦИЈАЛНЕ ТЕНЗИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ, (научни скуп и зборник) ЦЕМЕС, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр.87-97.
54. „Some problems of transition in Central and Eastern Europe“, TRANSITION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, I&II, YASF and SCC, Belgrade, 1997.
55. „Неки проблеми транзиције СР Југославије у светлу искустава НР Кине и европских постсоцијалистичких земаља“, КА САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ – ПРОЦЕСИ ТРАНЗИЦИЈЕ, зборник радова, Факултет политичких наука, Центар за друштвено економске студије, Београд, 1997, стр. 219-232.
56. „Неки проблеми транзиције Југославије и других постсоцијалистичких друштава“, СОЦИЈАЛНИ РАД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, Зборник радова III, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 1997, стр. 183-191.
57. „Проблем поновног уједињења Кине и његов значај“, Финансије, бр.5-6, Београд, 1997, стр. 468-487.
58. „Социјално – економски аспекти политике реформи у НР Кини 1978-1995.“, СОЦИЈАЛНИ РАД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, Зборник радова II,Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 1996, стр.75-87.
59. „У трагању за новом концепцијом развоја“, Пословни циклус, децембар, Београд, 1995.
60. „Реформа кинеске пољопривреде – основни проблеми и почетак преображаја (1978-1984)“, Економика пољопривреде, бр. 3, 1995.
61. „Проблеми приватизације државних предузећа у НР Кини“, Финансије, 7-8, 1995, Београд, стр. 480-493.
62. „Улога приватних предузећа у преображају кинеске пољопривреде“, Економски анали, бр. 124, април-јуни, 1995, Београд, стр. 121-131.

63. „НР Кина на прагу XXI века“, Међународна политика, бр. 1033, 1. VI 1995. године, Београд
64. „Кинеско – америчка сучељавања (I)“, Економска политика, 7. децембар 1993. године, Београд
65. „Кинеско – америчка сучељавања (II)“, Економска политика, 14. децембар, 1993. године, Београд
66. „Настављање неразумевања“, Економска политика, бр. 11. март, 1991. године, Београд.
67. „Преговори без краја“, Економска политика, бр. 18. март, 1991. године, Београд
68. „Врата се полако отварају“, Економска политика, бр. 2. јули 1990, Београд

7. Научне конференције

2009-2023. (позвани излагач)

 – „The Sixteen plus One“ platform and the BRI as Catalysers of PRC-EU relations“, at “The EU in the Era of Great Transformation and the Future of China- Europe Relations” Center for China-Europe Relations, Fudan University Shanghai Institute for European Studies, 26 October 2023

 – „Chinese Culture’s Influence on its Development and Global Role“, at “Hong Ting Forum: Understanding the 20th National Congress of the Communist Party of China (CPC),” the Institute of Party History and Literature of the Central Committee of the Communist Party of China (CIPHL) and Xinhua News Agency, Beijing (online) November 2 2022.

– “China and the Post-Covid World”, (излагач и главни организатор) на међународној научној конференцији CHINA AND RESHAPING OF THE POST-COVID WORLD – Economy, Politics and Major Power Rivalry. Центар за студије Азије и Далеког истока ФПН и ИАС, Београд. 31.10-1.11.2022.

– “China-EU relations and growing global strategic competition”, at Strengthening China-EU Cooperation in the Post Epidemic Era, September 8, 2022, China-CEE Institute and the Antall Jozsef Knowledge Center (AJKC).

– „Chinese Economic Expansion in the Balkans and ’17+1′ and ‘Chinese negative influence’ narrative“, the international scientific conference „China Threat: Fact or Fake?“, 27-28 June 2022, Vienna. The Austrian Institute for China and Southeast Asia Studies and Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, PRC.

– “G20 PRESIDENCY OF INDONESIA AMID GLOBAL CRISIS: What challenges and what hopes for a global future?”, Bandung Spirit Conversation Series. April 21, 2022.

– “Russia-Ukraine: WHAT PEACEFUL CO-EXISTENCE? The international scientific conference “A conversation with friends of Russia and Ukraine”, March 18, 2022.

– „Experiences from Serbia and the Region of South-Easter Europe“. THE RISE OF ASIA 2022 – Regional/National Assessment and Perspective of the Covid-19 Pandemic. Université Le Havre Normandie, France, February 9-11, 2022

– “China – a new player in the WB region, Belt and Road Initiative”, семинар у организацији Амбасаде Републике Кореје у Београду и Soongsil Универзитета, Сеул, 25. мај 2021.

-“The BRI and the tech-war in the Covid and post-Covid world”, међународна и интердисциплинарна научна конференција: „The Rise of Asia 2021“, the New Globalism in a Post-Covid World session, 10-12. фебруар 2021. Université Le Havre Normandie.
Комодератор сесије “BRICS-G2”.

-“China’s Economy after Covid 19 – Challenges of De-Globalization and Prospects for Asia-Pacific Recouping”, излагање на панелу “SI of JFEI and JAPE” на заједничкој међународној научној (онлајн) конференцији „2020 Joint International Virtual Conference of ACFEA and ACES. 12. 09. 2020. Модератор панела “China Economy”.

-“A Serbian View on the Peace-Making Process of the Korean Peninsula”, international video Conference to commemorate the 70th year of the Korean War: The Peace-Making Process of the Korean Peninsula, the Korean Association of Northern Studies (Seoul) and the Central and Eastern European Center for Asian Studies (Budapest), June 22, 2020

-“Geopolitical and Geo-economic Importance of Eurasia”, међународни семинар: „China, Russia, Japan – Impact and Role in Eurasia“, Центар за
студије Азије и Далеког истока, ФПН, БУ и Институт за азијске студије, Центар за стратешке алтернативе Београд, Институт национале одбране, Јапана, 25. фебруар 2020.

– “BRI after Six Years: Aspirations, Development and Challenges”, излагање на панелу: Belt and Road Initiative (BRI): Development and Vision, High Level
International Conference: The 3rd International High-Level Forum on OverseasChina Studies – Building a Human Community with a Shared Future among Profound Changes in a Century, Foreign Exchange Bureau, Central Institute of Party History and Literature of CPC, Пекинг, 5. децембар 2019.

– “China’s Economic Development and CEECs and EU Perspective”, на панелу: Economic Development in China: Perspectives from CEECs, High-Level International Conference: The 3rd China-CEEC High-Level Academic Forum, Central Institute of Party History and Literature of CPC (CIPHL), Пекинг, 2-3. децембар, 2019.

– “Understanding the Belt and Road Initiative in the SEE: Origins, Objectives, Means of Implementation”, међународна конференција: Sources, Tools and Impact of External Non-EU Engagement in South Eastern Europe – China, South East Europe Association from Munich, Berlin, 25-27. новембар, 2019.

– Организатор и Chair округлог стола: “PR China in Global Governance – Supporting or Challenging Existing Global Order”, на међународној конференцији: International Relations in the Age of Anxiety, Central and East European International Studies Association, International Studies Association, Београд, 17-19. јuна 2019.
– Модератор панела: New Approaches to the Study of China-CEE Relations, International Conference on International Relations in the Age of Anxiety, Central
and East European International Studies Association, International Studies Association, Belgrade, 17-19. јули, 2019.

– “The Role of China in South Eastern Europe” у панелу: Convergence and Divergence of Geopolitical Concepts Vis-à-Vis South East Europe. Међународна конференција: Competing External Influences in South East Europe– Implications for Regional Consolidation, PfP Consortium Study Group Regional Stability in South East Europe, Reichenau/Rax, Austriјa, 16-19, мај, 2019.

– “The Concept of the “Indo-Pacific Region”: Perspectives and Assessments”, у панелу: Military Cooperation and Regional Security, међународна конференција: VIII Moscow Conference on International Security, Министарство одбране Руске Федерације, Москва, 23-25. мај, 2019.

– “Regional Studies as Contributors to Better Understanding of Regional Issues”, International Conference on Areas Studies Towards the 21st Century:
Global Experiences and China Paradigms, Institute for Area Studies, Peking University (PKUIAS), Пекинг, 12-13. април, 2019.

– “Peaceful Rise of China and Global Governance – Achievements, Processes and Challenges“, Институт за азијске студије и Центар за студије Азије и Далеког
истока ФПН, Универзитет у Београду (иницијатор и главни организатор,
1-2. април, 2019.

– The Role of Chinese Diplomacy in South Eastern Europe, International Conference: The Role of China in South East Europe: Initiative 16 plus 1 and Chance for Cooperation in the Western Balkans, Libertas Универзитет и Центар за међународне студије, Загреб. Загреб, 24-25 март 2019.

– “Mahatma Gandhi and his Influence on Indian and Global Politics and Modern
Society” (chief organiser and moderator), Центар за студије Азије и Далеког истока ФПН, Универзитет у Београду, 12. март 2019.

– “The Belt and Road Initiative  (after) Five Years of Networking Connectivity, Opportunities and Challenges” – уводно излагање, Navigating Globalisation – China’s Belt and Road Initiatives and Implications for the Caribbean, Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES) of the University of the West Indies, Бриџтаун, 29. јануар, 2019. године.
– Уводничар на тему – “BRI – its Scope, Opportunities and Challenges” и модератор пленарног панела “Global Aspects of the Belt and Road Initiative”, Конференција – Иницијатива Појас и пут на Балкану, Београдски стратешки дијалог, Београд, 10. децембар 2018. године.

– “China’s Foreign Policy in the Framework of 16+1”, Међународни симпозијум о кинеским стратегијама са фокусом на кинеску политику,
кинеску спољну политику, кинеску економију, кинеску безбедност и кинеско право, Аустријски институт за истраживање Кине и југоисточне Азије, Бечка школа међународних студија аустријског министарства спољних послова и спољне политике и Удружење Уједињених нација Аустрије, Беч, 18. и 19. октобра 2018. године.
– “Six years of the ’16+1′ Framework of Cooperation: In Between EU, Expectations and Limitations”, Трећи научни округли сто – Румунија-Кина:
изазови и прилагођавања променљивој глобалној економији у 21. веку, Национални институт за економска истраживања, Румунска академија,
Букурешт, 20. и 21. септембра 2018. године.
– How to Make the Relations between China and Central Europe Balanced and Security Challenges in Central Asia – Central European Perspectives, излагач и
дискутант у ова два панела. Летња школа Антал Јожеф, Будимпешта, 2-5. јул 2018. године.

– “China’s Growth and Global Growth”, Четврти међународни економски форум о реформама, транзицији и расту, Институт за азијске студије,
Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 19. јун 2018. године.
– “The Western Balkans, the EU and China: Development Perspectives of a Region in Europe”, Chinaʼs Engagement in South-eastern Europe: A View From
the Region, Аустро-француски центар за приближавање у Европи, Немачки институт за међународне и безбедносне послове, Француски институт за међународне односе, Европски међународни центар за обуку и Институт за сарадњу и развој у сарадњи са Институтом за међународну сарадњу (Istituto Affari Internazionali), Брисел, 15. новембар 2017. године.
– Belt and Road Initiative и the `16+1` Framework of Cooperation, Институт за азијске студије, Факултет политичких наука, Централни биро за превођење Централног комитета КП Кине, Центар за стратешке алтернативе, Београд, 9. новембар 2017. године.
– “China’s Model of Economic Modernization”, Трећи међународни економски форум о реформама, транзицији и расту, Московски државни универзитет Ломоносов, Москва, од 1. до 3. новембра 2017. године.
– „Безбедносни изазови у Источној Азији“, The Current Problems of Eurasian Security, Омладински форум у оквиру сарадње Републике Србије и ОДКБ-а, Дом гарде на Топчидеру, Београд, 19. октобар 2017. године.
– How “Belt & Road” Influences China-CEE Relations? Opportunities and Challenges – A New Opening Stage of “Belt & Road” Initiative, Пољски институт за међународне односе, Think Tanks мрежа за сарадњу Кине и Централне и Источне Европе (CASS), Амбасада НР Кине у Пољској, Варшава, 14. септембар 2017. године.
-“Sixteen plus Оne Framework of Cooperation After Six Years – Experiences and Expectations“, Substantive Fields and Challenge of CEEC- China Cooperation, Европски форум за сарадњу Појас и пут, Европски институт за Један појас, један пут економску и културну сарадњу и развој и Pallas Athene геополитичка фондација, Будимпешта, 22. мај 2017. године.

– Чланство у међународном жирију на такмичењу „Разумети Кину” (Understanding China Contest), Међународно такмичење у познавању модерне кинеске економије, друштва и културе, Корвинус Универзитет, Научни центар Антал Јожеф и Центар за азијске студије Централне и Источне Европе, Будимпешта, 28. април 2017. 
– China`s and Russia’s Influence in Central and Eastern Europe, Европски савет за међународне односе и Универзитет Корвинус, Будимпешта, 27. април 2017. – “16+1” (Sixteen plus One) Framework of Cooperation – Six Years After”, “16+1” as part of Belt and Road Initiative in the context of realisation of the Chinese Dream – achievements, challenges and prospects, Институт за азијске студије: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду: Центар за студије Азије и Далеког истока, Београд, 27. 04. 2017.
– “The Institutional Environment and Economic Growth in Transition Countries”, Други међународни економски форум о реформама, транзицији и расту, Универзитет Корвинус, Будимпешта, од 3. до 5. 11. 2016.
– Economy, Politics and Security of Modern China and the East Asia, Јапански институт за међународне односе, Токио, 7. јун 2016. 

– US-China Relations, Japan-US Relations, and Japan-China Relations: JIIA- CIIS Dialogue, Јапански институт за међународне односе, Токио, 7. април 2016.
– “Chinese Investment and Infrastructure Projects in the CEE region: Political and Economic Cost/Benefit Analysis”, Сесија 2: China and
Russiaʼs influence in Central and Eastern Europe, Европски савет за међународне односе и Универзитет Корвинус у Будимпешти, Будимпешта, 27. април 2016. године.
– Future Relations Between Iran and Japan After Sanction Lifting, Јапански институт за међународне односе, Токио, 28. март 2016.
-“One Belt, One Road – An Initiative for Connecting and Remodelling the World”, Трећи научни форум – Пут свиле и интеракција између цивилизација, Центар за проучавање цивилизација, Универзитет „Capital Normal“ (Capital Normal University), Пекинг, од 13. до 15. новембра 2015. године.
– “Chinaʼs Silk Strategy and Eurasian Regional Cooperation”, Први међународни економски форум о реформама, транзицији и расту, Универзитет Ђинан, Гуанџоу, 5-7. новембar 015. године.
– „Европска унија и Народна Република Кина на почетку 21. века – стратешки партнери и конкуренти“, Нова Европа и њена периферија,
Удружење политиколога Србије, Факултет политичких наука, Београд, од 25. до 27. септембра, 2015. године.

– “Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative and Korean Peninsula”, Confidence Building in Korean Peninsula and the Balkans- Looking for a New
Approach and the Helsinki Process Crown Plaza, Београд, 22. септембар 2015.
– “Existing Global Order, Challenges and Responses”, Globalized World:
Advantage or Disadvantage, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 7. септембар 2015. године.
– “Political Economy of the China plus Sixteen Cooperation Framework”, Relations between China and Central and East European Countries, Институт
за међународну политику и привреду, Београд, септембар 2015. године.
– “One Belt, One Road – An Initiative for Connecting and Remodelling the World Remodelling Initiative”, Симпозијум о Путу свиле и интеракције
међу цивилизацијама, Центар за проучавање цивилизација, Универзитет „Capital Normal“ (Capital Normal University), Пекинг, октобар 2015. године.
– “Politics and Economy in the Framework of China-16 CEE Countries: Serbia Case”, Други форум Кина – Централна и Источна Европа, Институт за руске, источноевропске и централноазијске студије, Пекинг, 16. и 17. октобра 2014. године.
– “Abe`s Foreign Policy – Aims and Challenges Amid the Global Order Reshaping”, Главна међународна питања у 21. веку из перспективе
Јапана и Европе, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 15. септембар 2014. године.
– “The National Interests of Russia: Global Priorities, Political Strategies, and Prospects”, Први конгрес руских политиколога, Руско друштво политиколога, Русија, Суздал (Владимирска регија), од 1. до 3. јула 2014. године.
“Think-tanks Cooperation, its Importance and Prospects for Cooperation Within 16+1 Framework”, New Opportunities for China-CEEC Relations,
Симпозијум високог нивоа Think Tanks о Кини и земљама централне и источне Европе, Сарадња између Кине и земаља централне и источне
Европе (CEEC), Кинеска фондација за студије (CFIS), Пекинг, 19. и 20. децембар 2013.
“Abe Doctrine and East and South-East Asia Security”, East Asia Regional Mechanism and the Trends of Economic Cooperation, 30. конференција ЕУ-Тајван, Мађарски институт за међународне односе, Будимпешта, 11. и 12. децембра 2013. године.

“Геополитичке последице кинеске енергетске стратегије у централној Азији”, Србија и евроазијски геополитички простор, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
“Geopolitics of Energy as Border Issue?”, Округли сто Тhe Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization: Europe and Asia,
Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012.
Asia 2012 – Developments and Challenges, Центар за студије Азије и Далеког истока, Факултет политичких наука, Београд, 10. септембар 2012.
“Global Governance and Global Economic Crisis – China and Emerging Powers”, The Changing World and China in Development, Кинески центар за студије савременог света, Пекинг, новембар 2012. године.
Како пословати са Јапаном – искуства и развој, организатор и модератор, Центар за студије Азије и далеког истока, Факултет политичких наука,
Београд, 30. октобар 2012. године.
“China’s New Role in a World in Crisis”, Други београдски безбедносни форум, Суочавање са изазовима кризе за демократију и безбедност,
Београдски безбедносни форум, Београд, 20-22. септембар 2012. године.
“China’s Response to the World Economic Crises and Her Rise”, Седма годишња конференција Удружења азијских студија Хонг Конга,
Истраживачки центар савремене Кине у Хонг Конгу, Универзитет Shue Yan, Хонг Конг, 2. и 3. март 2012. године.
“The Global Political Economy – Challenges, Management and Prospects”, The Asian Business and Management Conference, Међународни научни
форум, Осака, од 11. до 13. новембра 2011. године.
“Significance and Limits of the FDI in China’s Reform and Opening up Policy Implementation”, Development Potentials of Foreign Direct
Investment: International experiences, Институт за међународну политику и привреду, Београд, септембар, 2011. године.
“Chinese Politics towards Western Balkan – South-Eastern Europe”, Integration of the Western Balkans in the Global Security Network, Удружење
за студије САД у Србији, Београд, 2011. године.
“PR China’s Border Issues within the Framework of Modernization and Opening up”, Japan and Serbia: Regional Cooperation and Border Issues: A
Comparative Analysis, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011. године

„Кина: отклањање предрасуда“, Србија и свет, Европски покрет у Србији, Београд, 2010. године.
„Модели продубљивања сарадње са НР Кином и државама Централне и источне Азије”, Елементи спољно-политичке стратегије Србије, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009. године.