top of page

  - Међународна научна конференција​ ,,Оквир сарадње 16+1 као део Иницијативе један појас, један пут и Кинеског сна – достигнућа, изазови и перспективе“ / “Sixteen plus One framework as part of Belt and Road Initiative and Chinese Dream – achievements, challenges and prospects”

 

Организатори:

Институт за азијске студије и Центар  за студије Азије и Далеког истока Факултета политичких наука (ФПН) Универзитета у Београду

24 -25. април 2017. године

Факултет политичких наука, Београд

  - "Смисао граница у ери глобализације: Европа и Азија /  “The Meaning of Borders in the Age of Globalization: Europe and Asia“ (Грант Јапанске фондације - Intellectual Exchange Conference 2011-2012.)

bottom of page