Институт за азијске студије

Пројекти

Научни и истраживачки пројекти

ИАС је до сада, заједно са својим партнерским институцијама, учествовао у неколико научних истраживачких пројеката, који чине важан део активности Института и његових чланова, посебно домаће и међународне сарадње са партнерским институцијама, локалним заједницима, владиним телима, амбасадама и другим учесницима у овој сарадњи.

International Economic Forum on Reform, Transition and Growth 2014-данас

Међународна научна конференција​ ,,Оквир сарадње 16+1 као део Иницијативе један појас, један пут и Кинеског сна – достигнућа, изазови и перспективе“ / “Sixteen plus One framework as part of Belt and Road Initiative and Chinese Dream – achievements, challenges and prospects”

Организатори:

Институт за азијске студије и Центар  за студије Азије и Далеког истока Факултета политичких наука (ФПН) Универзитета у Београду

24 -25. април 2017. године

Факултет политичких наука, Београд

“Смисао граница у ери глобализације: Европа и Азија / “The Meaning of Borders in the Age of Globalization: Europe and Asia“ (Грант Јапанске фондације – Intellectual Exchange Conference 2011-2012.)