Институт за азијске студије

Професорка Митровић, председница ИАС-а, је као позвани излагач учествовала на међународној научној конференцији Strengthening China-EU Cooperation in the Postepidemic Era

Професорка Митровић, председница ИАС-а, је као позвани излагач учествовала на међународној научној конференцији Strengthening China-EU Cooperation in the Postepidemic Era, која је одржана 8. септембра 2022. године у организацији China-CEE Institute и Antall Jozsef Knowledge Centre (AJKC). Проф. Митровић је излагала у оквиру првог панела на тему China-EU relations and growing global strategic competition.