Институт за азијске студије

Професор Митровић је именована за члана научног одбора конференције The Rise of Asia Conference 2022. За више о томе погледати овде:
https://bandungspirit.org/